Bếp từ EuroStanda EU-66

Bêp từ EuroStanda EU-66 theo quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 9001: 2015. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu. Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện yếu vẫn sử dụng được. Hai vùng nấu riêng biệt. Đặc biệt bếp từ EuroStanda EU-66 được thiệt kế riêng biệt theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam.