Bếp từ EuroStanda EU-88

Bếp từ EuroStanda EU-88 dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện yếu vẫn sử dụng được. Hai vùng nấu riêng biệt. Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% tiêu thụ điện năng. Đặc biệt bếp từ EuroStanda EU-88 được thiệt kế riêng biệt theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam.